Pwn.pl Site Title

PWN Moc wiedzy - PWN Moc Wiedzy

Pwn.pl Meta Description

PWN od początku swojego istnienia jest źródłem wiarygodnej, rzetelnej wiedzy. W Grupie PWN dobrze rozumiemy wagę naszego zobowiązania i cenimy tradycję, na której wychowały się pokolenia Polaków. Jednocześnie od lat konsekwentnie się doskonalimy, ponieważ wierzymy, że dzięki ciągłemu rozwojowi i zdobywaniu nowych kompetencji lepiej odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów. Jesteśmy nowoczesną, otwartą na wyzwania organizacją. Naszą wizją jest, aby każdy mógł uczyć się w najlepszy dla siebie sposób. W tym celu wnikliwie obserwujemy zmiany zachodzące w świecie nauki, edukacji i biznesu, a uzyskaną w ten sposób wiedzę wykorzystujemy w naszych przedsięwzięciach. Chcemy stale rozwijać nowe obszary działalności, tworzyć różnorodne, innowacyjne rozwiązania edukacyjne i – dzięki naszym produktom oraz usługom – wspierać naszych Klientów w edukacji, pogłębianiu wiedzy oraz doskonaleniu przez całe życie. Naszą pasją jest wiedza. Poznaj z nami jej moc.

Pwn.pl Test Results

pwn.pl Mobile Usability: 99/100

Quick overview:
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.
The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.
The tap target <button type="button" class="navbar-toggle collapsed">Toggle navigation</button> is close to 1 other tap targets .
...

pwn.pl Mobile Speed: 38/100

Quick overview:
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.
Optimize the following images to reduce their size by 1.3MiB (62% reduction).
Compressing http://www.pwn.pl/files/banery_podstron/2016_06_03_Edukacja_09.jpg could save 464.9KiB (82% reduction).
...
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 5 blocking script resources and 7 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.
None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.
http://www.pwn.pl/assets/js/3959c0fc0203.js
...
Optimize CSS Delivery of the following:
http://www.pwn.pl/assets/css/5182624e5731.css
...
Reduce server response time
In our test, your server responded in 0.34 seconds. There are many factors that can slow down your server response time. Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.
Leverage browser caching for the following cacheable resources:
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 hours)
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.
Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 5.8KiB (42% reduction).
Minifying http://www.pwn.pl/assets/jquery/tablesorter/2.0.5/js/tablesorter.js could save 3.3KiB (41% reduction) after compression.
...

Similar tests
www.pwn.com
www.pwn.net
www.pwn.org
www.pwn.info
www.pwn.biz
www.pwn.us
www.pwn.mobi
www.wn.pl
www.pwn.pl
www.own.pl
www.pown.pl
www.opwn.pl
www.lwn.pl
www.plwn.pl
www.lpwn.pl
www.pn.pl
www.pqn.pl
www.pwqn.pl
www.pqwn.pl
www.pan.pl
www.pwan.pl
www.pawn.pl
www.psn.pl
www.pwsn.pl
www.pswn.pl
www.pen.pl
www.pwen.pl
www.pewn.pl
www.pw.pl
www.pwb.pl
www.pwnb.pl
www.pwbn.pl
www.pwh.pl
www.pwnh.pl
www.pwhn.pl
www.pwj.pl
www.pwnj.pl
www.pwjn.pl
www.pwm.pl
www.pwnm.pl
www.pwmn.pl
Last Tested:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more. Got it.