Poczta-polska.pl Site Title

Poczta Polska

Poczta-polska.pl Meta Description

Spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej (Bank Pocztowy i Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) oraz usług logistycznych. Firma rozwija także obszar usług cyfrowych (neoznaczek, neolist, neokartka) realizowanych poprzez platformę internetową – Envelo

Poczta-polska.pl Test Results

Poczta-polska.pl Mobile Usability: 100/100

Poczta-polska.pl Mobile Speed: 74/100

Quick overview:
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 1 blocking script resources and 2 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.
Remove render-blocking JavaScript:
http://www.poczta-polska.pl/hermes/cache/minify/000000/dcxBEkAwDIXhC6FuZFKK0EoksajT686Czrzd_83rHdN4G7RMUXdwEb2AZAeqwdRtZecVJDd9BRbhiUxNgLuERxW-jyvFKcgHlpJgOXDGcWDii_-EooUH.js
Optimize CSS Delivery of the following:
http://www.poczta-polska.pl/hermes/cache/minify/000000/XcwxDoAgDEDRC4HFyfOUigmxUNLWAU9vwuj68_ITDKHXMQ5huxHMJ5eQfpVrVtQJZAZZxM0Vx9ZqDzuQdEfyeIm2eEDtxM9ZbNl1sw8.css
...
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.
Leverage browser caching for the following cacheable resources:
http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KJLPQB (16.2 minutes)
...
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.
Optimize the following images to reduce their size by 10.1KiB (20% reduction).
Losslessly compressing http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2016/06/poczta_baner_UbWsp.png could save 10.1KiB (20% reduction).

Similar tests
www.poczta-polska.com
www.poczta-polska.net
www.poczta-polska.org
www.poczta-polska.info
www.poczta-polska.biz
www.poczta-polska.us
www.poczta-polska.mobi
www.oczta-polska.pl
www.poczta-polska.pl
www.ooczta-polska.pl
www.pooczta-polska.pl
www.opoczta-polska.pl
www.loczta-polska.pl
www.ploczta-polska.pl
www.lpoczta-polska.pl
www.pczta-polska.pl
www.piczta-polska.pl
www.poiczta-polska.pl
www.pioczta-polska.pl
www.pkczta-polska.pl
www.pokczta-polska.pl
www.pkoczta-polska.pl
www.plczta-polska.pl
www.polczta-polska.pl
www.ppczta-polska.pl
www.popczta-polska.pl
www.ppoczta-polska.pl
www.pozta-polska.pl
www.poxzta-polska.pl
www.pocxzta-polska.pl
www.poxczta-polska.pl
www.podzta-polska.pl
www.pocdzta-polska.pl
www.podczta-polska.pl
www.pofzta-polska.pl
www.pocfzta-polska.pl
www.pofczta-polska.pl
www.povzta-polska.pl
www.pocvzta-polska.pl
www.povczta-polska.pl
www.pocta-polska.pl
www.pocxta-polska.pl
www.poczxta-polska.pl
www.pocsta-polska.pl
www.poczsta-polska.pl
www.pocszta-polska.pl
www.pocata-polska.pl
www.poczata-polska.pl
www.pocazta-polska.pl
www.pocza-polska.pl
www.poczra-polska.pl
www.pocztra-polska.pl
www.poczrta-polska.pl
www.poczfa-polska.pl
www.pocztfa-polska.pl
www.poczfta-polska.pl
www.poczga-polska.pl
www.pocztga-polska.pl
www.poczgta-polska.pl
www.poczya-polska.pl
www.pocztya-polska.pl
www.poczyta-polska.pl
www.poczt-polska.pl
www.pocztq-polska.pl
www.pocztaq-polska.pl
www.pocztqa-polska.pl
www.pocztw-polska.pl
www.pocztaw-polska.pl
www.pocztwa-polska.pl
www.poczts-polska.pl
www.pocztas-polska.pl
www.pocztsa-polska.pl
www.pocztz-polska.pl
www.pocztaz-polska.pl
www.pocztza-polska.pl
www.pocztapolska.pl
www.poczta-olska.pl
www.poczta-oolska.pl
www.poczta-poolska.pl
www.poczta-opolska.pl
www.poczta-lolska.pl
www.poczta-plolska.pl
www.poczta-lpolska.pl
www.poczta-plska.pl
www.poczta-pilska.pl
www.poczta-poilska.pl
www.poczta-piolska.pl
www.poczta-pklska.pl
www.poczta-poklska.pl
www.poczta-pkolska.pl
www.poczta-pllska.pl
www.poczta-pollska.pl
www.poczta-pplska.pl
www.poczta-poplska.pl
www.poczta-ppolska.pl
www.poczta-poska.pl
www.poczta-popska.pl
www.poczta-polpska.pl
www.poczta-pooska.pl
www.poczta-poloska.pl
www.poczta-pokska.pl
www.poczta-polkska.pl
www.poczta-polka.pl
www.poczta-polwka.pl
www.poczta-polswka.pl
www.poczta-polwska.pl
www.poczta-poleka.pl
www.poczta-polseka.pl
www.poczta-poleska.pl
www.poczta-poldka.pl
www.poczta-polsdka.pl
www.poczta-poldska.pl
www.poczta-polzka.pl
www.poczta-polszka.pl
www.poczta-polzska.pl
www.poczta-polxka.pl
www.poczta-polsxka.pl
www.poczta-polxska.pl
www.poczta-polaka.pl
www.poczta-polsaka.pl
www.poczta-polaska.pl
www.poczta-polsa.pl
www.poczta-polsja.pl
www.poczta-polskja.pl
www.poczta-polsjka.pl
www.poczta-polsia.pl
www.poczta-polskia.pl
www.poczta-polsika.pl
www.poczta-polsma.pl
www.poczta-polskma.pl
www.poczta-polsmka.pl
www.poczta-polsla.pl
www.poczta-polskla.pl
www.poczta-polslka.pl
www.poczta-polsoa.pl
www.poczta-polskoa.pl
www.poczta-polsoka.pl
www.poczta-polsk.pl
www.poczta-polskq.pl
www.poczta-polskaq.pl
www.poczta-polskqa.pl
www.poczta-polskw.pl
www.poczta-polskaw.pl
www.poczta-polskwa.pl
www.poczta-polsks.pl
www.poczta-polskas.pl
www.poczta-polsksa.pl
www.poczta-polskz.pl
www.poczta-polskaz.pl
www.poczta-polskza.pl
Last Tested:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more. Got it.