Tp-link.vn Site Title

TP-Link Việt Nam – Thiết bị Wi-Fi dành cho gia đình và doanh nghiệp

Tp-link.vn Meta Description

TP-LINK là nhà cung cấp các sản phẩm về mạng SOHO trên phạm vi toàn cầu, cũng là nhà phân phối các thiết bị WLAN và CPE Băng thông rộng đứng số 1 trên thế giới với rất nhiều chủng loại sản phẩm hiện diện trên 120 quốc gia và có hơn hàng chục triệu khách hàng thân thiết. Với tiêu chí quản lý chất lượng nghiêm ngặt đề cao hiệu quả sản xuất cũng như quy trình nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, tập đoàn TP-LINK tiếp tục cung cấp các sản phẩm về mạng đã từng đạt giải thưởng như: Wireless (các thiết bị không dây), ADSL, Routers (bộ định tuyến), IP Cameras (Thiết bị quan sát từ xa), Powerline Adapters (Thiết bị kết nối mạng qua đường điện lưới), Print Servers (Máy in chủ), Media Converters (Bộ chuyển đổi quang điện) và Network Adapters (Card mạng) cho những người dùng cuối trên khắp toàn cầu.

Tp-link.vn Test Results

Tp-link.vn Mobile Usability: 91/100

Quick overview:
Size content to viewport
The page content is too wide for the viewport, forcing the user to scroll horizontally. Size the page content to the viewport to provide a better user experience.
The page content is 754 CSS pixels wide, but the viewport is only 412 CSS pixels wide. The following elements fall outside the viewport:
The element <a href="javascript:;" class="m-navClose">close</a> falls outside the viewport.
...
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.
The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.
The tap target <a href="/about.html">Giới thiệu chung</a> and 6 others are close to other tap targets.

Tp-link.vn Mobile Speed: 51/100

Quick overview:
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.
Optimize the following images to reduce their size by 361.1KiB (73% reduction).
Compressing http://static.tp-link.com/C20_banner_1490167705458l.jpg could save 186.9KiB (75% reduction).
...
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 4 blocking script resources and 4 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.
Remove render-blocking JavaScript:
http://www.tp-link.vn/common/js/jquery/jquery-1.9.1.min.js
...
Optimize CSS Delivery of the following:
http://www.tp-link.vn/common/style/reset.css
...
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.
Leverage browser caching for the following cacheable resources:
http://static.tp-link.com/ACbanner_1499926129646a.jpg (expiration not specified)
...
Prioritize visible content
Your page requires additional network round trips to render the above-the-fold content. For best performance, reduce the amount of HTML needed to render above-the-fold content.
The entire HTML response was not sufficient to render the above-the-fold content. This usually indicates that additional resources, loaded after HTML parsing, were required to render above-the-fold content. Prioritize visible content that is needed for rendering above-the-fold by including it directly in the HTML response.
Only about 37% of the final above-the-fold content could be rendered with the full HTML response.
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.
Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 10.2KiB (37% reduction).
Minifying http://www.tp-link.vn/res/js/cxtutils/jquery.bxslider.js?v=20160705 could save 6.2KiB (50% reduction) after compression.
...
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.
Minify CSS for the following resources to reduce their size by 526B (38% reduction).
Minifying http://www.tp-link.vn/res/style/css/jquery.bxslider.css could save 526B (38% reduction) after compression.

Similar tests
www.tp-link.com
www.tp-link.net
www.tp-link.org
www.tp-link.info
www.tp-link.biz
www.tp-link.us
www.tp-link.mobi
www.p-link.vn
www.tp-link.vn
www.rp-link.vn
www.trp-link.vn
www.rtp-link.vn
www.fp-link.vn
www.tfp-link.vn
www.ftp-link.vn
www.gp-link.vn
www.tgp-link.vn
www.gtp-link.vn
www.yp-link.vn
www.typ-link.vn
www.ytp-link.vn
www.t-link.vn
www.to-link.vn
www.tpo-link.vn
www.top-link.vn
www.tl-link.vn
www.tpl-link.vn
www.tlp-link.vn
www.tplink.vn
www.tp-ink.vn
www.tp-pink.vn
www.tp-lpink.vn
www.tp-plink.vn
www.tp-oink.vn
www.tp-loink.vn
www.tp-olink.vn
www.tp-kink.vn
www.tp-lkink.vn
www.tp-klink.vn
www.tp-lnk.vn
www.tp-lunk.vn
www.tp-liunk.vn
www.tp-luink.vn
www.tp-ljnk.vn
www.tp-lijnk.vn
www.tp-ljink.vn
www.tp-lknk.vn
www.tp-liknk.vn
www.tp-lonk.vn
www.tp-lionk.vn
www.tp-lik.vn
www.tp-libk.vn
www.tp-linbk.vn
www.tp-libnk.vn
www.tp-lihk.vn
www.tp-linhk.vn
www.tp-lihnk.vn
www.tp-lijk.vn
www.tp-linjk.vn
www.tp-limk.vn
www.tp-linmk.vn
www.tp-limnk.vn
www.tp-lin.vn
www.tp-linj.vn
www.tp-linkj.vn
www.tp-lini.vn
www.tp-linki.vn
www.tp-linik.vn
www.tp-linm.vn
www.tp-linkm.vn
www.tp-linl.vn
www.tp-linkl.vn
www.tp-linlk.vn
www.tp-lino.vn
www.tp-linko.vn
www.tp-linok.vn
Last Tested:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more. Got it.