Mvcr.cz Site Title

Úvodní strana - Ministerstvo vnitra České republiky

Mvcr.cz Meta Description

Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu; jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla; sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem; organizaci voleb; veřejné sbírky; archivnictví; zbraně a střelivo; požární ochranu; cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků; územní členění státu; státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla; státní symboly; státní, hospodářské a služební tajemství. Ministerstvo vnitra dále zajišťuje telekomunikační síť Policie České republiky, spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol a metodicky usměrňuje šifrovou službu. Ministerstvo vnitra zavádí do české veřejné správy eGovernment, včetně Informačního systému datových schránek.

Mvcr.cz Test Results

Mvcr.cz Mobile Usability: 65/100

Quick overview:
Use legible font sizes
The following text on your page renders in a way that may be difficult for some of your visitors to read. Use legible font sizes to provide a better user experience.
The following text fragments have a small font size. Increase the font size to make them more legible.
Rozšířené vyhledávání and 3 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
...
Configure the viewport
Your page does not have a viewport specified. This causes mobile devices to render your page as it would appear on a desktop browser, scaling it down to fit on a mobile screen. Configure a viewport to allow your page to render properly on all devices.
Size content to viewport
The page content is too wide for the viewport, forcing the user to scroll horizontally. Size the page content to the viewport to provide a better user experience.
The page content is 991 CSS pixels wide, but the viewport is only 980 CSS pixels wide. The following elements fall outside the viewport:
The element <div id="search">Hledat…Sbírka zákonů</div> falls outside the viewport.
...
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.
The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.
The tap target <input type="image" name="ok"> is close to 1 other tap targets.
...

Mvcr.cz Mobile Speed: 61/100

Quick overview:
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.
Leverage browser caching for the following cacheable resources:
http://www.mvcr.cz/SCRIPT/ViewBanner.aspx?docid=21880523 (5 minutes)
...
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 3 blocking script resources and 3 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.
Remove render-blocking JavaScript:
http://www.mvcr.cz/design/js/jquery-1.1.3.1.pack.js
...
Use asynchronous versions of the following scripts:
http://www.google-analytics.com/urchin.js
Optimize CSS Delivery of the following:
http://www.mvcr.cz/design/css/mvcr-screen.css?v=2
...
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.
Optimize the following images to reduce their size by 80.2KiB (63% reduction).
Compressing http://www.mvcr.cz/SCRIPT/ViewImage.aspx?physid=426720 could save 28.5KiB (83% reduction).
...
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.
Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 47.4KiB (66% reduction).
Compressing http://www.mvcr.cz/design/css/mvcr-screen.css?v=2 could save 26.1KiB (77% reduction).
...
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.
Minify CSS for the following resources to reduce their size by 11.2KiB (28% reduction).
Minifying http://www.mvcr.cz/design/css/mvcr-screen.css?v=2 could save 9.3KiB (28% reduction).
...
Reduce server response time
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.
Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 4.3KiB (31% reduction).
Minifying http://www.mvcr.cz/design/js/main.js could save 3.4KiB (44% reduction).
...

Similar tests
www.mvcr.com
www.mvcr.net
www.mvcr.org
www.mvcr.info
www.mvcr.biz
www.mvcr.us
www.mvcr.mobi
www.vcr.cz
www.mvcr.cz
www.nvcr.cz
www.mnvcr.cz
www.nmvcr.cz
www.jvcr.cz
www.mjvcr.cz
www.jmvcr.cz
www.kvcr.cz
www.mkvcr.cz
www.kmvcr.cz
www.mcr.cz
www.mccr.cz
www.mvccr.cz
www.mcvcr.cz
www.mfcr.cz
www.mvfcr.cz
www.mfvcr.cz
www.mgcr.cz
www.mvgcr.cz
www.mgvcr.cz
www.mbcr.cz
www.mvbcr.cz
www.mbvcr.cz
www.mvr.cz
www.mvxr.cz
www.mvcxr.cz
www.mvxcr.cz
www.mvdr.cz
www.mvcdr.cz
www.mvdcr.cz
www.mvfr.cz
www.mvcfr.cz
www.mvvr.cz
www.mvcvr.cz
www.mvvcr.cz
www.mvc.cz
www.mvce.cz
www.mvcre.cz
www.mvcer.cz
www.mvcd.cz
www.mvcrd.cz
www.mvcf.cz
www.mvcrf.cz
www.mvct.cz
www.mvcrt.cz
www.mvctr.cz
Last Tested:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more. Got it.